e-guillotine

Վերապատրաստումների հաշվետվություն

ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ «ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՈՐ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՈՒՆ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԱՆՑԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ «ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ ԲԵՌԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍՈՎ, ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ, ԴՐԱՆՑԻՑ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԾԱԽՍԵՐԻ/ՕԳՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԱՆՑԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ