e-guillotine

ԳԽԽ մասին

Գործարար խորհրդատվական խորհուրդը (ԳԽԽ) խորհրդատվական-խորհրդակցական մարմին է, որը ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին գործարար միջավայրի զարգացման, քաղաքացիներին առնչվող հարցերի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով գործարար համայնքի հետ համատեղ անհրաժեշտ միջոցառումներ է իրականացնում:

ԳԽԽ-ն՝ համաձայն աշխատակարգի, քննարկում է քաղաքացիների եւ բիզնեսի գործունեության պայմանների բարելավման համար արդիական հարցեր, ինչպես նաեւ կարծիքների ձեւավորում քարտուղարության կողմից առաջարկված՝ կոնկրետ ոլորտներում կարգավորումների վերանայման վերաբերյալ:

ԳԽԽ կազմում են՝

Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն (ԳԽԽ նախագահ, Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի տնօրեն Արմեն Եղիազարյան)

«Հարկ վճարողների պաշտպանություն» հ/կ

«Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն» հ/կ

«Հասարակական պաշտպանների միություն» իրավաբանական անձանց միություն հ/կ

ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամ

«Համատիրությունների նախագահների ասոցիացիա» հ/կ

«Հայաստանի վաճառականներ» հ/կ

«Փոքր և միջին բիզնեսի հիմնադրամ»

«Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների (գործատուների) միություն» հ/կ

«Սոցիալ-տնտեսական վերլուծությունների կենտրոն» հ/կ

«Կանայք բիզնեսում. ներդրում հանուն ապագայի» հ/կ

Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ