e-guillotine

ԿԱԳ Վերապատրաստման մասին

2017 թվականի հունվարից-հոկտեմբեր ամիսներն ընկած ժամանակահատվածում «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից ՀՀ նախարարությունների և ԿԱ առընթեր մարմինների աշխատակիցների՝ կարգավորման ազդեցության գնահատման նոր մեթոդաբանության վերաբերյալ կազմակերպված վերապատրաստումների արդյունքները ՝
 ըստ ժամանակահատվածների՝

1. Վերապատրաստումների 1-ին խումբ՝ հունվարի 16-ից  մինչև ապրիլի 28-ը

 • «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» հիմնադրամն հունվարի 16-ից մեկնարկեց կարգավորման ազդեցության գնահատման նոր մեթոդաբանության վերաբերյալ վերապատրաստումները, որին մասնակցում են մասնագետներ 6 նախարարություններից:

 • Ապրիլի 28-ին «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» Հիմնադրամում տեղի ունեցավ «Կարգավորման ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) նոր մեթոդաբանության» թեմայով վերապատրաստումների մասնակիցների վկայականների շնորհման արարողությունը: Հիմնադրամի կողմից իրականացված վերապատրաստումներին մասնակցում էին աշխատակիցներ հետևյալ նախարարություններից`
  · ՀՀ արդարադատության նախարարություն - 2  վերապատրաստվող անձ
  · ՀՀ ֆինանսների նախարարություն - 2  վերապատրաստվող անձ
  · ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն - 2  վերապատրաստվող անձ
  · ՀՀ առողջապահության նախարարություն - 2  վերապատրաստվող անձ
  · ՀՀ բնապահպանության նախարարություն - 2  վերապատրաստվող անձ
  · ՀՀ աշխատանքային և սոցիալական հարցերի նախարարություն - 2  վերապատրաստվող անձ
  Մասնակիցները դասընթացների ընթացքում ձեռք բերեցին տեսական և գործնական գիտելիքներ ԿԱԳ նոր մեթոդաբանության վերաբերյալ: Մասնակիցներին վկայականներ շնորհեց Հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Եղիազարյանը: Հիմնադրամը վստահ է, որ մասնակիցները ձեռք բերված գիտելիքները հաջողությամբ կկիրառեն հետագայում՝ մասնագիտական պարտականությունների կատարման ժամանակ:


  2. Վերապատրաստումների 2-րդ խումբ՝ մայիսի  2-ից մինչև հունիսի 30

  2017թ. հունիսի 30-ին ավարտվեց«Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» Հիմնադրամի կողմից իրականացվող«Կարգավորման ազդեցության գնահատման նոր մեթոդաբանություն» թեմայով վերապատրաստումների 2րդ փուլը:
  Վերապատրաստման մասնակիցներն էին հետևյալ ՀՀ պետական մարմինների ներկայացուցիչները.
  · ՀՀ արդարադատության նախարարություն - 1  վերապատրաստվող անձ
  · ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն - 1  վերապատրաստվող անձ
  · ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն - 2  վերապատրաստվող անձ
  · ՀՀ տրանսպորտի, կապի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն - 1  վերապատրաստվող անձ
  · ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն - 1  վերապատրաստվող անձ
  · ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն - 1  վերապատրաստվող անձ
  · ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն - 1  վերապատրաստվող անձ
  Մասնակիցները դասընթացների ընթացքում ձեռք բերեցին տեսական և գործնական գիտելիքներ ԿԱԳ նոր մեթոդաբանության վերաբերյալ: Մասնակիցներին վկայականներ շնորհեց Հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Եղիազարյանը: Հիմնադրամը վստահ է, որ մասնակիցները ձեռք բերված գիտելիքները հաջողությամբ կկիրառեն հետագայում՝ մասնագիտական պարտականությունների կատարման ժամանակ:  3. Վերապատրաստումների 3-րդ խումբ՝ սեպտեմբեր 4-ից մինչև հոկտեմբեր 31, 2017 թվական

  2017թ. հոկտեմբերի 31-ին ավարտվեց «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» Հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Կարգավորման ազդեցության գնահատման նոր մեթոդաբանություն» թեմայով վերապատրաստումների 3-րդ փուլը: «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» Հիմնադրամի կողմից Իրականացված վերապատրաստումներին մասնակցում էին թվով 12 քաղաքացիական ծառայողներ հետևյալ գերատեսչություններից`
  ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն-1 վերապատրաստվող անձ
  ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն-1 վերապատրաստվող անձ
  ՀՀ մշակույթի նախարարություն-1 վերապատրաստվող անձ
  ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն-1 վերապատրաստվող անձ
  ՀՀ սփյուռքի նախարարություն-1 վերապատրաստվող անձ
  ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի պետական կոմիտե-1 վերապատրաստվող անձ
  ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն-1 վերապատրաստվող անձ
  ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն-1 վերապատրաստվող անձ
  ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե-Հարկային ծառայություն/Մաքսային ծառայություն-1 վերապատրաստվող անձ
  ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե-1 վերապատրաստվող անձ
  ՀՀ ԿԱ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե-1 վերապատրաստվող անձ
  Մասնակիցները դասընթացների ընթացքում ձեռք բերեցին տեսական և գործնական գիտելիքներ ԿԱԳ նոր մեթոդաբանության վերաբերյալ: Մասնակիցներին վկայականներ շնորհեց Հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Եղիազարյանը: Հիմնադրամը վստահ է, որ մասնակիցները ձեռք բերված գիտելիքները հաջողությամբ կկիրառեն հետագայում՝ մասնագիտական պարտականությունների կատարման ժամանակ: