e-guillotine

ԿԱԳ Վարապատրաստման մասին

  • «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» հիմնադրամն հունվարի 16ից մեկնարկեց կարգավորման ազդեցության գնահատման նոր մեթոդաբանության վերաբերյալ վերապատրաստումները, որին մասնակցում են մասնագետներ հետևյալ 6 նախարարություններից՝
  • Արդարադատության նախարարություն
  • Ֆինանսների նախարարություն
  • Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
  • Առողջապահության նախարարություն
  • Բնապահպանության նախարարություն
  • Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն