e-guillotine

Գյուղատնտեսություն

2018 թ.
Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի ԿԱԳ
Հավելված 1 Ամփոփաթերթ
Հավելված 2 Հանրային քննարկում
Հավելված 3 Հաշվետվություն
Հավելված 4 Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատված
Հավելված 5 Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատված
Հավելված 6 Օգուտների հաշվարկ հանրային հատված
Հավելված 7 Օգուտների հաշվարկ մասնավոր հատված
Հավելված 8 Ծրագիր
2017 թ.
ՀՀ-ում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորում» պիլոտային ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ
Հավելված 1 Հաշվետվություն
Հավելված 2 Ամփոփաթերթ
Հավելված 3 Հանրային քննարկում
Հավելված 4 Հաշվարկ տարբերակ 1
Հավելված 5 Հաշվարկ տարբերակ 3
2017 թ.
«Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Հավելված 2 Հանրային քննարկում
Հավելված 3 Հաշվետվություն
Հավելված 4 Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատված
Հավելված 5 Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատված
Հավելված 6 Օգուտների հաշվարկ հանրային հատված
Հավելված 7 Օգուտների հաշվարկ մասնավոր հատված

2017 թ.
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ
1) Ամփոփաթերթ.doc
2) Հաշվետվություն.doc
3) Հավելված 1 ստուգաթերթ տ3.docx
4) Հավելված 2 ստուգաթերթ ինքնահայտարարագրում.docx
5) Հավելված 3 ստուգաթերթ.doc
6) հավելված 4 Միջազգային փորձ.docx
7) Հավելված 5 Վիճակագրություն.doc
8) Ծախսեր հանրային հատվածի.xlsx
9) Ծախսեր մասնավոր հատված.xlsx
10) ԿԱԳ Հանրային քննարկումների ստուգաթերթեր և հարցաշարեր.v1.docx

2017 թ.
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

1) Ամփոփաթերթ
2) Հաշվետվություն
3) Հավելված 1 ստուգաթերթ տ3
4) Հավելված 2 ստուգաթերթ ինքնահայտարարագրում
5) Հավելված 3 ստուգաթերթ
6) Հավելված 4 Միջազգային փորձ
7) Հավելված 5 Վիճակագրություն
8) Ծախսեր հանրային հատվածի
9) Ծախսեր մասնավոր հատված
10)ԿԱԳ Հանրային քննարկումների ստուգաթերթեր և հարցաշարերՕրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնն այժմ գյուղատնտեսության ոլորտի իրավական ակտերի բարեփոխումների փաթեթ է մշակում: Վերանայվող իրավական ակտերը տեղադրված են e-Guillotine շտեմարանում

Գյուղատնտեսության ոլորտում առկա խնդիրները եւ Ձեր առաջարկները կարող եք ներկայացնել Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնին՝ հետեւյալ միջոցներով.

Թեժ գիծ՝ (010) 53 13 25
Հեռախոս՝ (010) 53 22 57
Էլ. փոստ՝ hotmail@regulations.am