e-guillotine

Կրթության ոլորտ

««Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և ««Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծեր

         ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

ԿԱԳ Ամփոփոթերթ..pdf

ԿԱԳ Հաշվետվություն.pdf

Հավելված 1. Ստացված պաշտոնական տեղեկատվություն-նախարարություններ. MS Excel

Հավելված 2. Ստացված պաշտոնական տեղեկատվություն-բուհեր. MS Excel

Հավելված 3. Կատարողական ծախսեր-մասնավոր հատված. MS Excel

Հավելված 4Կատարողական ծախսեր-հանրային հատված. MS Excel

Հավելված 5. Միտումներ. MS Excel

Հավելված 6. Հանրային քնարկումների հարցաշար և ստուգաթերթ.pdf

Հավելված 7. Հիմնական օգուտների հաշվարկ. MS Excel


«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի նիստի N 33 արձանագրության 8-րդ կետով հավանության արժանացած ռազմավարության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի արձանագրային որոշման նախագիծ

1.ԿԱԳ Ամփոփաթերթ

2.ԿԱԳ Հանրային քննարկումներ

3.Ծախսերի հաշվարկ Հանրային հատված

4.Տարբերակների գնահատում և համադրում Բազմաչափանիշ վերլուծության մեթոդով

5.ԿԱԳ Հաշվետվություն
6.Հավելված 1 Հետազոտություն Առողջ սննդակարգ
7.Հավելված 2 Նախագիծ Կայուն դպրոցական սնունդ

«Ձեռնարկատիրական կրթության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության արձանագրային որոշման նախագիծ 
1.Ամփոփաթերթ
2.Հավելված 8 Հանրային քննարկում
3.Հաշվետվություն
4.Հավելված 1 Ամփոփ վիճ հանրակրթություն
5.Հավելված 2  Ծախսային բաղադրիչների հիմքեր
6.Հավելված 3 Օգուտների (վնասների) հաշվարկ հանրային հատվածի համար-ձեռն.կրթ
7.Հավելված 4_Օգուտների (վնասների) հաշվարկ մասնավոր հատվածի համար-ձԵՌՆ-ԿՐԹ»ս
8.Հավելված 5_Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատվածի համար
9.Հավելված 6_Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատվածի համար
10. Հավելված 7 Բազմաչափանիշային վերլուծություն
Կրթության ոլորտում առկա խնդիրները եւ Ձեր առաջարկները կարող եք ներկայացնել Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնին՝ հետեւյալ միջոցներով.

Թեժ գիծ՝   (010) 53 13 25
Հեռախոս՝ (010) 53 22 57
Էլ. փոստ՝ hotmail@regulations.am
Facebook` http://www.facebook.com/orensdrutjan.azgajinkentron