e-guillotine

Կրթության ոլորտ

2018
Դպրոցական ավարտական քննությունների ճկունության և օբյեկտիվության աստիճանի բարձրացում
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ
Հավելված 1 Հաշվետություն
Հավելված 2 Ամփոփաթերթ
Հավելված 3 Հանրային քննարկում
Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատված
Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատված

2017

ՀՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների նախակրթարանների և տարրական դասարանների երեխանների սննդակարգը 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ինիստի N 33 արձանագրության 8-րդ կետով հավանության արժանացած ռազմավարության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրային որոշման նախագիծ

1.ԿԱԳ Ամփոփաթերթ

2.ԿԱԳ Հանրային քննարկումներ

3.Ծախսերի հաշվարկ Հանրային հատված

4.Տարբերակների գնահատում և համադրում Բազմաչափանիշ վերլուծության մեթոդով

2017
«Ձեռնարկատիրական կրթության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ արձանագրային որոշման նախագիծ

2016

««Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և ««Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծեր

ԿԱԳ Ամփոփոթերթ..pdf

ԿԱԳ Հաշվետվություն.pdf

Հավելված 1. Ստացված պաշտոնական տեղեկատվություն-նախարարություններ. MS Excel

Հավելված 2. Ստացված պաշտոնական տեղեկատվություն-բուհեր. MS Excel

Հավելված 3. Կատարողական ծախսեր-մասնավոր հատված. MS Excel

Հավելված 4Կատարողական ծախսեր-հանրային հատված. MS Excel

Հավելված 5. Միտումներ. MS Excel

Հավելված 6. Հանրային քնարկումների հարցաշար և ստուգաթերթ.pdf

Հավելված 7. Հիմնական օգուտների հաշվարկ. MS Excel


Կրթության ոլորտում առկա խնդիրները եւ Ձեր առաջարկները կարող եք ներկայացնել Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնին՝ հետեւյալ միջոցներով.

Թեժ գիծ՝ (010) 53 13 25
Հեռախոս՝ (010) 53 22 57
Էլ. փոստ՝ hotmail@regulations.am