e-guillotine

Կրթության ոլորտ

2018
Դպրոցական ավարտական քննությունների ճկունության և օբյեկտիվության աստիճանի բարձրացում
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ
Հավելված 1 Հաշվետություն
Հավելված 2 Ամփոփաթերթ
Հավելված 3 Հանրային քննարկում
Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատված
Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատված


««Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և ««Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծեր

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆԵՎՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԾՐԱԳՐԵՐՈՎՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

ԿԱԳ Ամփոփոթերթ..pdf

ԿԱԳ Հաշվետվություն.pdf

Հավելված 1. Ստացված պաշտոնական տեղեկատվություն-նախարարություններ. MS Excel

Հավելված 2. Ստացված պաշտոնական տեղեկատվություն-բուհեր. MS Excel

Հավելված 3. Կատարողական ծախսեր-մասնավոր հատված. MS Excel

Հավելված 4. Կատարողական ծախսեր-հանրային հատված. MS Excel

Հավելված 5. Միտումներ. MS Excel

Հավելված 6. Հանրային քնարկումների հարցաշար և ստուգաթերթ.pdf

Հավելված 7. Հիմնական օգուտների հաշվարկ. MS Excel


«Հայաստանի Հանրապետությանկառավարության 2013 թվականիօգոստոսի 22-ինիստի N 33 արձանագրության 8-րդկետովհավանությանարժանացածռազմավարությանմեջփոփոխություններև լրացումներ կատարելումասին» Հայաստանի Հանրապետությանկառավարության նիստի արձանագրային որոշման նախագիծ

1.ԿԱԳ Ամփոփաթերթ

2.ԿԱԳ Հանրային քննարկումներ

3.Ծախսերի հաշվարկ Հանրային հատված

4.Տարբերակների գնահատում և համադրում Բազմաչափանիշ վերլուծության մեթոդով


«Ձեռնարկատիրական կրթության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության արձանագրային որոշման նախագիծ




Կրթության ոլորտում առկա խնդիրները եւ Ձեր առաջարկները կարող եք ներկայացնել Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնին՝ հետեւյալ միջոցներով.

Թեժ գիծ՝ (010) 53 13 25
Հեռախոս՝ (010) 53 22 57
Էլ. փոստ՝ hotmail@regulations.am