e-guillotine

Ֆինանսական

2018 թ.
«Առանց հարկ վճարողների մոտ ստուգումների (այդ թվում` վերստուգումների) իրականացման հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունները ճշտելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի  ծախս-օգուտ հաշվարկ
Հավելված 6 Ծախսերի հաշվարկ Հանրային հատված
Հավելված 7 Ծախսերի հաշվարկ Մասնավոր հատված
Հավելված 8 Օգուտների հաշվարկ Հանրային հատված
Հավելված 9 Օգուտների հաշվարկ Մասնավոր հատված

2018 թ.
ՀՀ-ում ինտերնետ շահումով խաղերի և վիճակախաղերի ոլորտում հարկ չվճարող կազմակերպությունների գոյությունը
««Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և ««Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի ԿԱԳ
1 Ամփոփաթերթ
2 Հանրային քննարկում
3 Հավելված 1 Միտումներ
4 Հավելված 2 Միջազգային փորձ
5 Հավելված 3 Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատված
6 ԿԱԳ Եզրակացություն


2017 թ.
«Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության ոլորտների բարեփոխումների հայեցակարգի» նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատում
1. ԿԱԳ Ամփոփաթերթ
2. ԿԱԳ Հանրային քննարկումների ստուգաթերթեր և հարցաշարեր
3. Ծախսերի հաշվարկ ինքնակարգավորվող մարմնի համար
4. Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատվածի համար
5. Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատվածի համար
6. Օգուտների (վնասների) հաշվարկ ինքնակարգավորվող մարմնի համար
7. Օգուտների (վնասների) հաշվարկ հանրային հատվածի համար
8. Օգուտների (վնասների) հաշվարկ մասնավոր հատվածի համար
9. Բազմաչափանիշային վերլուծություն
10.ԿԱԳ Հաշվետվություն
11.Հավելված 1 միջազգային փորձ
12.Հավելված 2 Հայեցակարգ
13. Հավելված 3 ֆիննախ տեղեկատվություն
14. Հավելված 4 ՀՀԱԱ տեղեկատվություն
15. Հավելված 5 ՀԲ հաշվետվություն


Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնն այժմ ֆինանսական ոլորտի իրավական ակտերի բարեփոխումների փաթեթ է մշակում: Վերանայվող իրավական ակտերը տեղադրված են e-Guillotine շտեմարանում:
Ֆինանսական ոլորտում առկա խնդիրները եւ Ձեր առաջարկները կարող եք ներկայացնել Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնին՝ հետեւյալ միջոցներով.

Կայք՝ http://www.e-guillotine.am
Թեժ գիծ՝ (010) 53 13 25
Հեռախոս՝ (010) 53 22 57
Էլ. փոստ՝ hotmail@regulations.am