e-guillotine

Ֆինանսական

«Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության ոլորտների բարեփոխումների հայեցակարգի» նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատում
1. ԿԱԳ Ամփոփաթերթ
2. ԿԱԳ Հանրային քննարկումների ստուգաթերթեր և հարցաշարեր
3. Ծախսերի հաշվարկ ինքնակարգավորվող մարմնի համար
4. Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատվածի համար
5. Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատվածի համար
6. Օգուտների (վնասների) հաշվարկ ինքնակարգավորվող մարմնի համար
7. Օգուտների (վնասների) հաշվարկ հանրային հատվածի համար
8. Օգուտների (վնասների) հաշվարկ մասնավոր հատվածի համար
9. Բազմաչափանիշային վերլուծություն
10.ԿԱԳ Հաշվետվություն
11.Հավելված 1 միջազգային փորձ
12.Հավելված 2 Հայեցակարգ
13. Հավելված 3 ֆիննախ տեղեկատվություն
14. Հավելված 4 ՀՀԱԱ տեղեկատվություն
15. Հավելված 5 ՀԲ հաշվետվություն


Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնն այժմ ֆինանսական ոլորտի իրավական ակտերի բարեփոխումների փաթեթ է մշակում: Վերանայվող իրավական ակտերը տեղադրված են e-Guillotine շտեմարանում:

Ֆինանսական ոլորտում առկա խնդիրները եւ Ձեր առաջարկները կարող եք ներկայացնել Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնին՝ հետեւյալ միջոցներով.

Կայք՝ http://www.e-guillotine.am
Թեժ գիծ՝ (010) 53 13 25
Հեռախոս՝ (010) 53 22 57
Էլ. փոստ՝ hotmail@regulations.am
Facebook` http://www.facebook.com/orensdrutjan.azgajinkentron