e-guillotine

Վերապատրաստման առաջին խումբ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
ՕՐԱԿԱՐԳ Մարտ 29, 2017
14:30 – 16:20 ՄՈԴՈՒԼ 6.4 ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՕԳՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ1) Խմբակային վարժանք (շարունակություն). Մասնակիցները իրենց խմբերով շարունակում են Մսի, մսեղիքի և մսամթերքի արտադրականա շղթայի վիճակագրական տվյալների հիման վրա իրականացնել կարգավորմամաբ պայմանավորված օգուտների հաշվարկի մեթոդաբանությամբ ելակետային տարբերակի (Տարբերակ 2) հանրային հատվածի օգուտների գնահատում: 2) Խմբակային վարժանք (շարունակություն). Մասնակիցները իրենց խմբերով շարունակում են Մսի, մսեղիքի և մսամթերքի արտադրականա շղթայի վիճակագրական տվյալների հիման վրա իրականացնել կարգավորմամաբ պայմանավորված օգուտների հաշվարկի մեթոդաբանությամբ կարգավորողի տարբերակի (Տարբերակ 1) և հիմնադրամի կողմից առաջարկվող տարբերակի (Տարբերակ 3) հանրային հատվածի օգուտների գնահատում: Վերապատրաստողներ՝ Հ. Պետրոսյան, Ա. Երիցյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի համակարգչային սենյակ:
16:20 – 16:40 Ընդմիջում
16:40 – 18:00 ՄՈԴՈՒԼ 6.5 ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄ ԵՎ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ3) Ծախս-օգուտ վերլուծություն4) Արդյունավետության վերլուծություն5) Բազմաչափանիշ վերլուծությունՎերապատրաստող՝ Ա. Երիցյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի համակարգչային սենյակ:
ՕՐԱԿԱՐԳ Մարտ 27-28, 2017
14:30 – 16:20 ՄՈԴՈՒԼ 6. ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ ԲԵՌԻ ՀԱՇՎԱՐԿ1) Խմբակային վարժանք (շարունակություն). Մասնակիցները իրենց խմբերով շարունակում են Մսի, մսեղիքի և մսամթերքի արտադրականա շղթայի վիճակագրական տվյալների հիման վրա իրականացնել կարգավորմամաբ պայմանավորված վարչարարական բեռի հաշվարկի մեթոդաբանությամբ ելակետային տարբերակի (Տարբերակ 2) հանրային հատվածի ծախսերի գնահատում: Վերապատրաստողներ՝ Հ. Պետրոսյան, Ա. ԵրիցյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի համակարգչային սենյակ:
16:20 – 16:40 Ընդմիջում
16:40 – 18:00 1) Խմբակային վարժանք (շարունակություն). Մասնակիցները իրենց խմբերով շարունակում են Մսի, մսեղիքի և մսամթերքի արտադրականա շղթայի վիճակագրական տվյալների հիման վրա իրականացնել կարգավորմամաբ պայմանավորված վարչարարական բեռի հաշվարկի մեթոդաբանությամբ կարգավորողի տարբերակի (Տարբերակ 1) և հիմնադրամի կողմից առաջարկվող տարբերակի (Տարբերակ 3) հանրային հատվածի ծախսերի գնահատում: Վերապատրաստողներ՝ Հ. Պետրոսյան, Ա. Երիցյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի համակարգչային սենյակ:
ՕՐԱԿԱՐԳ Մարտ 24, 2017
14:30 – 16:20 ՄՈԴՈՒԼ 6. ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ ԲԵՌԻ ՀԱՇՎԱՐԿ1) Խմբակային վարժանք (շարունակություն). Մասնակիցները իրենց խմբերով շարունակում են Մսի, մսեղիքի և մսամթերքի արտադրականա շղթայի վիճակագրական տվյալների հիման վրա իրականացնել կարգավորմամաբ պայմանավորված վարչարարական բեռի հաշվարկի մեթոդաբանությամբ կարգավորողի տարբերակի (Տարբերակ 1) ծախսերի գնահատում: Վերապատրաստողներ՝ Հ. Պետրոսյան, Ա. Երիցյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի համակարգչային սենյակ:
16:20 – 16:40 Ընդմիջում
16:40 – 18:00 2) Խմբակային վարժանք (շարունակություն). Մասնակիցները իրենց խմբերով շարունակում են Մսի, մսեղիքի և մսամթերքի արտադրականա շղթայի վիճակագրական տվյալների հիման վրա իրականացնել կարգավորմամաբ պայմանավորված վարչարարական բեռի հաշվարկի մեթոդաբանությամբ հիմնադրամի կողմից առաջարկվող տարբերակի (Տարբերակ 3) ծախսերի գնահատում:
Վերապատրաստողներ՝ Հ. Պետրոսյան, Ա. Երիցյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի համակարգչային սենյակ:
ՕՐԱԿԱՐԳ Մարտ 21, 22, 23: 2017
14:30 – 16:20 ՄՈԴՈՒԼ 6. ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ ԲԵՌԻ ՀԱՇՎԱՐԿ1) Խմբակային վարժանք (շարունակություն). Մասնակիցները իրենց խմբերով շարունակում են Մսի, մսեղիքի և մսամթերքի արտադրականա շղթայի վիճակագրական տվյալների հիման վրա իրականացնել կարգավորմամաբ պայմանավորված վարչարարական բեռի հաշվարկի մեթոդաբանությամբ ելակետային տարբերակի (Տարբերակ 2) ծախսերի գնահատում: Վերապատրաստողներ՝ Հ. Պետրոսյան, Ա. Երիցյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի համակարգչային սենյակ:
16:20 – 16:40 Ընդմիջում
16:40 – 18:00 1) Խմբակային վարժանք (շարունակություն). Մասնակիցները իրենց խմբերով շարունակում են Մսի, մսեղիքի և մսամթերքի արտադրականա շղթայի վիճակագրական տվյալների հիման վրա իրականացնել կարգավորմամաբ պայմանավորված վարչարարական բեռի հաշվարկի մեթոդաբանությամբ կարգավորողի տարբերակի (Տարբերակ 1) և հիմնադրամի կողմից առաջարկվող տարբերակի (Տարբերակ 3) ծախսերի գնահատում: Վերապատրաստողներ՝ Հ. Պետրոսյան, Ա. Երիցյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի համակարգչային սենյակ:
ՕՐԱԿԱՐԳ Մարտ 20, 2017
14:30 – 15:40 ՄՈԴՈՒԼ 6.2. ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ ԲԵՌԻ ՀԱՇՎԱՐԿ1) Կարգավորմամբ պայմանավորված մասնավոր հատվածի վարչարարական բեռի հաշվարկի մեթոդաբանություն:Վերապատրաստող՝ Հ. Պետրոսյան:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:
15:40 – 16:00 Ընդմիջում
16:00 – 17:00 2) Կարգավորմամբ պայմանավորված մասնավոր հատվածի վարչարարական բեռի հաշվարկի մեթոդաբանություն: Վերապատրաստող՝ Հ. Պետրոսյան:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:
17:00 – 17:50 3) Ինտերակտիվ վարժանք. Մասնավոր հատվածի կարգավորմամբ պայմանավորված ծախսերի հաշվարկի քննարկում էներգետիկայի օրինակի վրա:Վերապատրաստող՝ Ա. Ասատրյան:
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:
17:50 – 18:00 Հարց ու պատասխան:

ՕՐԱԿԱՐԳ Մարտ 17, 2017
14:30 – 16:30 ՄՈԴՈՒԼ 6.1. ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ ԲԵՌԻ ԵՎ ՕԳՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
1) Կարգավորմամբ պայմանավորված հանրային հատվածի վարչարարական բեռի և օգուտների տեսակներ Վերապատրաստող՝ Ա. Երիցյան:
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:
16:30 – 16:50 Ընդմիջում
16:50 – 18:00 ՄՈԴՈՒԼ 6.2. ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ ԲԵՌԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 2) Կարգավորմամբ պայմանավորված հանրային հատվածի վարչարարական բեռի և օգուտների տեսակներ Վերապատրաստող՝ Հ. Պետրոսյան:
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:

ՕՐԱԿԱՐԳ Մարտ 14 , 2017
14:30 – 16:30 ՄՈԴՈՒԼ 6.1. ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ ԲԵՌԻ ԵՎ ՕԳՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ1) Կարգավորմամբ պայմանավորված մասնավոր հատվածի եվ հանրային հատվածի վարչարարական բեռի եվ օգուտներ Վերապատրաստող՝ Ա. Երիցյան:
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:
16:30 – 16:50 Ընդմիջում
16:50 – 18:00 2) Կարգավորմամբ պայմանավորված հանրային հատվածի եվ հանրային հատվածի վարչարարական բեռի եվ օգուտներ Վերապատրաստող՝ Ա. Երիցյան:
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:
ՕՐԱԿԱՐԳ Մարտ 13, 2017
14:30 – 15:40 ԿԱԳ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ. ԲԱԺԻՆ 1-ԻՑ ԲԱԺԻՆ 5-ԸՎերապատրաստող՝ Ա. Եղիազարյան:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:
15:40 – 16:00 Ընդմիջում
16:00 – 17:30 ԿԱԳ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ. ԲԱԺԻՆ 1-ԻՑ ԲԱԺԻՆ 5-Ը (շարունակություն)Վերապատրաստող՝ Ա. Եղիազարյան:
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:
17:30 – 18:00 Հարց ու պատասխան
ՕՐԱԿԱՐԳ Մարտ 10, 2017
14:30 – 15:40 ՄՈԴՈՒԼ 5. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Ինքնուրույն աշխատանք. Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրամադրվում են ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության ոլորտում առկա խնդրի լուծման տարբերակները, նրանց տրվում է ժամանակ և պահանջվում է ինքնուրույն գնահատել այդ տարբերակների 6 ազդեցությունները. ամփոփաթերթի Բաժին 5-ը՝ Ազդեցությունների գնահատում: Վերապատրաստող՝ Ա. Երիցյան:
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:
15:40 – 16:00 Ընդմիջում
16:00 – 16:30 Ինքնուրույն աշխատանք (ամփոփում). Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության գործընթացի վերաբերյալ իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները: Վերապատրաստող՝ Ա. Երիցյան:
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
16:30 – 18:00 ԿԱԳ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԻ ԲԱԺԻՆ 1-ԻՑ ԲԱԺԻՆ 5-Ի ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:
ՕՐԱԿԱՐԳ Մարտ 06, 07 և 09, 2017
14:30 – 15:40 ՄՈԴՈՒԼ 5. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ1)"Փաթեթավորիր" Ֆիլմի ցուցադրություն և դրա շուրջ ԿԱԳ վարժության իրականացում: Վերապատրաստող՝ Վ. Գասպարյան:
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:
15:40 – 16:00 Ընդմիջում
16:00 – 17:30 1) Գործնական աշխատանք. Արդյունքների ամփոփում.
Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են "Փաթեթավորիր" Ֆիլմի վերաբերյալ իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները:Վերապատրաստող՝ Վ. Գասպարյան:
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:
17:30 -18:00 Հարց ու պատասխան
ՕՐԱԿԱՐԳ Մարտ 01-02, 2017
14:30 – 15:00 ՄՈԴՈՒԼ 5. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
1) Գործնական աշխատանք. Արդյունքների ամփոփում. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են Մսի և մսամթերքի անվտանգության վերաբերյալ իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները՝ տնտեսական և բյուջետային ազդեցությունների մասով: Վերապատրաստողներ՝ Հ. Պետրոսյան, Ա. Գասպարյան: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:
15:00 - 15:50 2) Գործնական աշխատանք. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրվում է, որպեսզի լրացվի Ամփոփաթերթի ազդեցությունների մյուս բաժինները Մսի և մսամթերքի անվտանգության վերաբերյալ:Վերապատրաստողներ՝ Լ. Գուլքանյան, Հ. Պետրոսյան:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:
15:50 – 16:10 Ընդմիջում
16:10 – 17:30 3) Գործնական աշխատանք. Արդյունքների ամփոփում. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են Մսի և մսամթերքի անվտանգության վերաբերյալ իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները:Վերապատրաստողներ՝ Լ. Գուլքանյան, Հ. Պետրոսյան:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ:
17:30 -18:00 Հարց ու պատասխան

ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 28, 2017
14:30 – 14:50 ՄՈԴՈՒԼ 5. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
1) Ազդեցության տեսակներՎերապատրաստողներ՝ Լ. Գուլքանյան, Հ. ՊետրոսյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
14:50 - 15:40 2) Ազդեցության տեսակներՎերապատրաստող՝ Ա. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:40 – 16:00 Ընդմիջում
16:00 – 17:30 3) Ազդեցության տեսակներՎերապատրաստող՝ Ա. Գասպարյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
17:30 -18:00 Հարց ու պատասխան
ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 27, 2017
14:30 – 15:50 ՄՈԴՈՒԼ 5. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
1) Ազդեցության տեսակներ, Վերապատրաստողներ՝ Լ. Գուլքանյան, Հ. Պետրոսյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:50 – 16:10 Ընդմիջում
16:10 – 17:40 2) Ազդեցության տեսակներՎերապատրաստող՝ Ա. Գասպարյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
17:40 - 18:00 Հարց ու պատասխան


ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 24, 2017
14:30 – 15:30 ՄՈԴՈՒԼ 5. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
1) Ազդեցությունների բացահայտման և գնահատման կարևորությունը ԿԱԳ գործընթացում Վերապատրաստող՝ Լ. Գուլքանյան2) Ազդեցության ենթարկվող խմբերի բացահայտում Վերապատրաստող՝ Հ. ՊետրոսյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:30 – 15:45 Ինտերակտիվ վարժանք.
«Ազդեցության ենթարկվող խմբերի բացահայտում. խցանումներ մասին օրինակ» Վերապատրաստող՝ Հ. Պետրոսյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:45 – 16:05 Ընդմիջում 16:05 – 16:30
3)Ազդեցության տեսակներՎերապատրաստող՝ Լ. ԳուլքանյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
16:30 – 17:40 Գործնական աշխատանք.
ԿԱԳ օրինակի վերլուծություն («ԿԱԳ Էներգետիկա»)Վերապատրաստողներ՝ Լ. Գուլքանյան, Հ. ՊետրոսյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ: 17:40 - 18:00 Հարց ու պատասխան
ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 23, 2017
14:30 – 16:00 Միջանկյալ ստուգարք. Մասնակիցներին բաժանվում է ստուգարքի հարցաշարը և տրվում ժամանակ հարցերին պատասխանելու համար: Վերապատրաստող՝ Ա. Երիցյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալ՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ
16:00 – 16:20 Ընդմիջում 16:20 – 18:00 Միջանկյալ ստուգարք.
Մասնակիցները վերլուծում են են իրենց ներկայացված հինգերորդ՝ Էներգետիկ անվտանգության շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Վերապատրաստող՝ Ա. Գասպարյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալ՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ

ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 22, 2017
14:30 – 15:00 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Մասնակիցները շարունակում են քննարկել իրենց ներկայացված երրորդ՝ Զբոսաշրջության զարգացման շուրջ առաջադրանքը: Վերապատրաստող՝ Ա. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:00 – 15:40 Խմբային վարժանք.
Մաս 2. Մասնակիցները անհատական ձևաչափով վերլուծում են իրենց ներկայացված չորրորդ՝ Գյուղատնտեսական մթերքների շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Վերապատրաստող՝ Ա. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:40 – 15:50 Ընդմիջում
15:50 – 18:00 Խմբային վարժանք.
Մաս 3. Մասնակիցները քննարկում են իրենց ներկայացված չորրորդ՝ Գյուղատնտեսական մթերքների շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Վերապատրաստող՝ Ա. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ

ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 21, 2017
14:30 – 15:00 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Մասնակիցները շարունակում են քննարկել իրենց ներկայացված երկրորդ՝ Սննդի անվտանգության շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ:: Վերապատրաստող՝ Ա. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:00 – 15:40 Խմբային վարժանք.
Մաս 2. Մասնակիցները անհատական ձևաչափով վերլուծում են իրենց ներկայացված երրորդ՝ Գյուղատնտեսական մթերքների շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Վերապատրաստող՝ Ա. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:40 – 15:50 Ընդմիջում
15:50 – 18:00 Խմբային վարժանք.
Մաս 3. Մասնակիցները քննարկում են իրենց ներկայացված երրորդ՝ Գյուղատնտեսական մթերքների շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Վերապատրաստող՝ Ա. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 20, 2017
14:30 – 15:30 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Սալի ֆիլմի ցուցադրություն և դրա շուրջ ԿԱԳ վարժության իրականացում: Վերապատրաստող՝ Վ. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:30 – 16:40 Ընդմիջում
16:40 – 18:00 Խմբային վարժանք.
Մաս 2. Մասնակիցները անհատական ձևաչափով վերլուծում են իրենց ներկայացված երկրորդ՝ Սննդի անվտանգության շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Վերապատրաստող՝ Ա. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 17, 2017
14:30 – 16:00 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Մասնակիցները անհատական ձևաչափով վերլուծում են իրենց ներկայացված առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
16:00 – 16:10 Ընդմիջում
16:10 – 18:00 Խմբային վարժանք.
Մաս 2. Մասնակիցները անհատական ձևաչափով վերլուծում են իրենց ներկայացված երկրորդ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ

ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 16, 2017
14:30 – 15:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկման ձևաչափով ներկայացնում Մսի և մսամթերքի արտադրական շղթայում առկա խնդրի լուծման՝ իրենց կողմից առաջարկվող տարբերակները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:00 – 16:20 Խմբային վարժանք (շարունակություն). Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրամադրվում են ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության գործընթացի կարգավորումները, նրանց տրվում է ժամանակ և պահանջվում է ինքնուրույն վերհանել ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության ոլորտում առկա խնդրի լուծմանն ուղղված կարգավորիչ և ոչ կարգավորիչ գործիքներ, ինչպես նաև առաջարկել այդ գործիքների կիրառմամբ խնդրի լուծման համապատասխան տարբերակներ. ամփոփաթերթի Բաժին 4-ը՝ Կարգավորիչ ու որ կարգավորիչ գործիքներ և տարբերակներ:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալի՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ
16:20 – 16:30 Ընդմիջում
16:30 – 18:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության գործընթացի վերաբերյալ իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքպները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 15, 2017
14:30 – 14:40 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները գրավոր վերապատրաստողին են ներկայացնում Մսի և մսամթերքի արտադրական շղթայում առկա խնդրի լուծման՝ իրենց կողմից առաջարկվող տարբերակները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:40 – 16:20 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրամադրվում են ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության գործընթացի կարգավորումները, նրանց տրվում է ժամանակ և պահանջվում է ինքնուրույն վերհանել ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության ոլորտում առկա խնդրի լուծմանն ուղղված կարգավորիչ և ոչ կարգավորիչ գործիքներ, ինչպես նաև առաջարկել այդ գործիքների կիրառմամբ խնդրի լուծման համապատասխան տարբերակներ. ամփոփաթերթի Բաժին 4-ը՝ Կարգավորիչ ու որ կարգավորիչ գործիքներ և տարբերակներ:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալի՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ
16:20 – 16:30 Ընդմիջում
16:30 – 18:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության գործընթացի վերաբերյալ իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքպները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ

ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 14, 2017
14:30 – 16:10 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրամադրվում են Մսի և մսամթերքի արտադրական շղթայի կարգավորումները, նրանց տրվում է ժամանակ և պահանջվում է ինքնուրույն վերհանել Մսի և մսամթերքի անվտանգության ոլորտում առկա խնդրի լուծմանն ուղղված կարգավորիչ և ոչ կարգավորիչ գործիքներ, ինչպես նաև առաջարկել այդ գործիքների կիրառմամբ խնդրի լուծման համապատասխան տարբերակներ. ամփոփաթերթի Բաժին 4-ը՝ Կարգավորիչ ու որ կարգավորիչ գործիքներ և տարբերակներ: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալի՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ
16:10 – 16:30 Ընդմիջում
16:30 – 18:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ

ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 13, 2017
14:00 – 15:00 ՄՈԴՈՒԼ 4. ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԵՎ ՈՉ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ
1) Կարգավորիչ և ոչ կարգավորիչ գործիքներ, գործիքների տեսակները, գործիքների ընտրություն, օրինակներ: Ներկայացնող՝ Ս.Գևորգյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:00 – 15:30 2) Գործնական աշխատանք.ԿԱԳ օրինակի վերլուծություն («ԿԱԳ Էներգետիկա»)
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:30 – 15:40 3) Հարց ու պատասխան
15:40 – 16:10 Ընդմիջում
16:10 – 16:30 4) Տարբերակների ներկայացումՆերկայացնող՝ Ս.ԳևորգյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
16:30 – 17:30 5) Գործնական աշխատանք.ԿԱԳ օրինակի վերլուծություն («ԿԱԳ Էներգետիկա»)Ներկայացնող՝ Ս.Գևորգյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
17:30 – 18:00 6) Հարց ու պատասխան

ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 10, 2017
14:30 – 15:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են Մսի և մսամթերքի արտադրական շղթայի վերաբերյալ իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:00 – 16:10 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրամադրվում են ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության գործընթացի կարգավորումները, նրանց տրվում է ժամանակ և պահանջվում է ինքնուրույն սահմանել Դեղերի շրջանառության ոլորտում առկա խնդրի լուծմանն ուղղված ընդհանուր, հատուկ և գործառնական նպատակները, ինչպես նաև այդ նպատակների իրականացման կատարողական ցուցանիշները. ամփոփաթերթի Բաժին 3-ը՝ Նպատակների սահմանում:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալի՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ
16:10 – 16:30 Ընդմիջում
16:30 – 18:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության գործընթացի վերաբերյալ իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները:
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ


ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 9, 2017
14:30 – 16:10 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրամադրվում են Մսի և մսամթերքի արտադրական շղթայի կարգավորումները, նրանց տրվում է ժամանակ և պահանջվում է ինքնուրույն սահմանել Մսի և մսամթերքի անվտանգության ոլորտում առկա խնդրի լուծմանն ուղղված ընդհանուր, հատուկ և գործառնական նպատակները, ինչպես նաև այդ նպատակների իրականացման կատարողական ցուցանիշները. ամփոփաթերթի Բաժին 3-ը՝ Նպատակների սահմանում:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալի՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ
16:10 – 16:30 Ընդմիջում
16:30 – 18:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ


ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 7-8, 2017
14:30 – 15:00 ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄՆերկայացնող՝ Ա. ԱսատրյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:00 – 16:00 Կատարողական ցուցանիշների սահմանում1) Նպատակային ցուցանիշների,2) Նկատառումներ կատարողական ցուցանիշների վերաբերյալ,3) Կատարողական ցուցանիշների տեսակները և ոլորտները/խմբերը,4) Կատարողական ցուցանիշների սահմանման օրինակներ, Ամփոփաթերթի լրացում («ԿԱԳ Էներգետիկա»)Ներկայացնող՝ Ա. ԱսատրյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
16:00 – 16:20 Ընդմիջում16:20 – 18:00 ԿԱԳ օրինակի քննարկում«ԿԱԳ Արդարադատ»Ներկայացնող՝ Ա. ԱսատրյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրեն՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 3 և 6, 2017
14:30 – 16:10 Խմբային վարժանք. Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրամադրվում են Մսի և մսամթերքի արտադրական շղթայի կարգավորումները, նրանց տրվում է ժամանակ և պահանջվում է ինքնուրույն որոշել Մսի և մսամթերքի անվտանգության ոլորտում ներկա իրավիճակը, իրավիճակի զարգացումներն առանց լրացուցիչ միջամտության, արդյո՞ք խնդիրը մոտ է իր լուծմանը, թե՞ դառնում է ավելի խնդրահարույց, պետության կողմից արդեն ձեռնարկված միջոցառումնեը և լրացուցիչ միջամտության անհրաժեշտությունը. ամփոփաթերթի Բաժին 2-ը՝ Ելակետային սցենար:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալի՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ16:10 – 16:30 Ընդմիջում16:30 – 18:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում). Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալի՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ
ՕՐԱԿԱՐԳ ՓեՏ