e-guillotine

Վերապատրաստման առաջին խումբ

ՕՐԱԿԱՐԳ  Փետրվար 24, 2017 
14:30 – 15:30 ՄՈԴՈՒԼ 5. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
1) Ազդեցությունների բացահայտման և գնահատման կարևորությունը ԿԱԳ գործընթացում Վերապատրաստող՝ Լ. Գուլքանյան2) Ազդեցության ենթարկվող խմբերի բացահայտում Վերապատրաստող՝ Հ. ՊետրոսյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:30 – 15:45 Ինտերակտիվ վարժանք.
 «Ազդեցության ենթարկվող խմբերի բացահայտում. խցանումներ մասին օրինակ» Վերապատրաստող՝ Հ. Պետրոսյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:45 – 16:05 Ընդմիջում 16:05 – 16:30 
3)Ազդեցության տեսակներՎերապատրաստող՝ Լ. ԳուլքանյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
16:30 – 17:40 Գործնական աշխատանք. 
ԿԱԳ օրինակի վերլուծություն («ԿԱԳ Էներգետիկա»)Վերապատրաստողներ՝ Լ. Գուլքանյան, Հ. ՊետրոսյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ: 17:40 - 18:00 Հարց ու պատասխան
ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 23, 2017
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:30 – 16:00 Միջանկյալ ստուգարք. Մասնակիցներին բաժանվում է ստուգարքի հարցաշարը և տրվում ժամանակ հարցերին պատասխանելու համար: Վերապատրաստող՝ Ա. Երիցյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալ՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ
16:00 – 16:20 Ընդմիջում 16:20 – 18:00 Միջանկյալ ստուգարք.
Մասնակիցները վերլուծում են են իրենց ներկայացված հինգերորդ՝ Էներգետիկ անվտանգության շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Վերապատրաստող՝ Ա. Գասպարյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալ՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ

ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 22, 2017
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:30 – 15:00 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Մասնակիցները շարունակում են քննարկել իրենց ներկայացված երրորդ՝ Զբոսաշրջության զարգացման շուրջ առաջադրանքը: Վերապատրաստող՝ Ա. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:00 – 15:40 Խմբային վարժանք.
Մաս 2. Մասնակիցները անհատական ձևաչափով վերլուծում են իրենց ներկայացված չորրորդ՝ Գյուղատնտեսական մթերքների շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Վերապատրաստող՝ Ա. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:40 – 15:50 Ընդմիջում
15:50 – 18:00 Խմբային վարժանք.
Մաս 3. Մասնակիցները քննարկում են իրենց ներկայացված չորրորդ՝ Գյուղատնտեսական մթերքների շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Վերապատրաստող՝ Ա. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ

ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 21, 2017
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:30 – 15:00 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Մասնակիցները շարունակում են քննարկել իրենց ներկայացված երկրորդ՝ Սննդի անվտանգության շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ:: Վերապատրաստող՝ Ա. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:00 – 15:40 Խմբային վարժանք.
Մաս 2. Մասնակիցները անհատական ձևաչափով վերլուծում են իրենց ներկայացված երրորդ՝ Գյուղատնտեսական մթերքների շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Վերապատրաստող՝ Ա. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:40 – 15:50 Ընդմիջում
15:50 – 18:00 Խմբային վարժանք.
Մաս 3. Մասնակիցները քննարկում են իրենց ներկայացված երրորդ՝ Գյուղատնտեսական մթերքների շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Վերապատրաստող՝ Ա. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 20, 2017
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:30 – 15:30 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Սալի ֆիլմի ցուցադրություն և դրա շուրջ ԿԱԳ վարժության իրականացում: Վերապատրաստող՝ Վ. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:30 – 16:40 Ընդմիջում
16:40 – 18:00 Խմբային վարժանք.
Մաս 2. Մասնակիցները անհատական ձևաչափով վերլուծում են իրենց ներկայացված երկրորդ՝ Սննդի անվտանգության շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Վերապատրաստող՝ Ա. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 17, 2017
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:30 – 16:00 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Մասնակիցները անհատական ձևաչափով վերլուծում են իրենց ներկայացված առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
16:00 – 16:10 Ընդմիջում
16:10 – 18:00 Խմբային վարժանք.
Մաս 2. Մասնակիցները անհատական ձևաչափով վերլուծում են իրենց ներկայացված երկրորդ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ

ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 16, 2017
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:30 – 15:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկման ձևաչափով ներկայացնում Մսի և մսամթերքի արտադրական շղթայում առկա խնդրի լուծման՝ իրենց կողմից առաջարկվող տարբերակները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:00 – 16:20 Խմբային վարժանք (շարունակություն). Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրամադրվում են ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության գործընթացի կարգավորումները, նրանց տրվում է ժամանակ և պահանջվում է ինքնուրույն վերհանել ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության ոլորտում առկա խնդրի լուծմանն ուղղված կարգավորիչ և ոչ կարգավորիչ գործիքներ, ինչպես նաև առաջարկել այդ գործիքների կիրառմամբ խնդրի լուծման համապատասխան տարբերակներ. ամփոփաթերթի Բաժին 4-ը՝ Կարգավորիչ ու որ կարգավորիչ գործիքներ և տարբերակներ:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալի՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ
16:20 – 16:30 Ընդմիջում
16:30 – 18:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության գործընթացի վերաբերյալ իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքպները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 15, 2017
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:30 – 14:40 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները գրավոր վերապատրաստողին են ներկայացնում Մսի և մսամթերքի արտադրական շղթայում առկա խնդրի լուծման՝ իրենց կողմից առաջարկվող տարբերակները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:40 – 16:20 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրամադրվում են ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության գործընթացի կարգավորումները, նրանց տրվում է ժամանակ և պահանջվում է ինքնուրույն վերհանել ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության ոլորտում առկա խնդրի լուծմանն ուղղված կարգավորիչ և ոչ կարգավորիչ գործիքներ, ինչպես նաև առաջարկել այդ գործիքների կիրառմամբ խնդրի լուծման համապատասխան տարբերակներ. ամփոփաթերթի Բաժին 4-ը՝ Կարգավորիչ ու որ կարգավորիչ գործիքներ և տարբերակներ:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալի՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ
16:20 – 16:30 Ընդմիջում
16:30 – 18:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության գործընթացի վերաբերյալ իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքպները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ

ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 14, 2017
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:30 – 16:10 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրամադրվում են Մսի և մսամթերքի արտադրական շղթայի կարգավորումները, նրանց տրվում է ժամանակ և պահանջվում է ինքնուրույն վերհանել Մսի և մսամթերքի անվտանգության ոլորտում առկա խնդրի լուծմանն ուղղված կարգավորիչ և ոչ կարգավորիչ գործիքներ, ինչպես նաև առաջարկել այդ գործիքների կիրառմամբ խնդրի լուծման համապատասխան տարբերակներ. ամփոփաթերթի Բաժին 4-ը՝ Կարգավորիչ ու որ կարգավորիչ գործիքներ և տարբերակներ: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալի՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ
16:10 – 16:30 Ընդմիջում
16:30 – 18:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ

ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 13, 2017
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:00 – 15:00 ՄՈԴՈՒԼ 4. ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԵՎ ՈՉ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ
1) Կարգավորիչ և ոչ կարգավորիչ գործիքներ, գործիքների տեսակները, գործիքների ընտրություն, օրինակներ: Ներկայացնող՝ Ս.Գևորգյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:00 – 15:30 2) Գործնական աշխատանք.ԿԱԳ օրինակի վերլուծություն («ԿԱԳ Էներգետիկա»)
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:30 – 15:40 3) Հարց ու պատասխան
15:40 – 16:10 Ընդմիջում
16:10 – 16:30 4) Տարբերակների ներկայացումՆերկայացնող՝ Ս.ԳևորգյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
16:30 – 17:30 5) Գործնական աշխատանք.ԿԱԳ օրինակի վերլուծություն («ԿԱԳ Էներգետիկա»)Ներկայացնող՝ Ս.Գևորգյան
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
17:30 – 18:00 6) Հարց ու պատասխան

ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 10, 2017
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:30 – 15:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են Մսի և մսամթերքի արտադրական շղթայի վերաբերյալ իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:00 – 16:10 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրամադրվում են ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության գործընթացի կարգավորումները, նրանց տրվում է ժամանակ և պահանջվում է ինքնուրույն սահմանել Դեղերի շրջանառության ոլորտում առկա խնդրի լուծմանն ուղղված ընդհանուր, հատուկ և գործառնական նպատակները, ինչպես նաև այդ նպատակների իրականացման կատարողական ցուցանիշները. ամփոփաթերթի Բաժին 3-ը՝ Նպատակների սահմանում:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալի՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ
16:10 – 16:30 Ընդմիջում
16:30 – 18:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության գործընթացի վերաբերյալ իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները:
Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ


ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 9, 2017
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:30 – 16:10 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրամադրվում են Մսի և մսամթերքի արտադրական շղթայի կարգավորումները, նրանց տրվում է ժամանակ և պահանջվում է ինքնուրույն սահմանել Մսի և մսամթերքի անվտանգության ոլորտում առկա խնդրի լուծմանն ուղղված ընդհանուր, հատուկ և գործառնական նպատակները, ինչպես նաև այդ նպատակների իրականացման կատարողական ցուցանիշները. ամփոփաթերթի Բաժին 3-ը՝ Նպատակների սահմանում:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալի՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ
16:10 – 16:30 Ընդմիջում
16:30 – 18:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ


ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 7-8, 2017
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:30 – 15:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:00 – 16:00 ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ Նպատակների սահմանում
1) Նպատակների սահմանում,
2) Նպատակների տեսակները,
3) Նպատակների սահմանման մեթոդ,
4) Նպատակների սահմանման օրինակներ
Ամփոփաթերթի լրացում («ԿԱԳ Էներգետիկա»)Ներկայացնող՝ Ա. Ասատրյան Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
16:00 – 16:20 Ընդմիջում
16:20 – 18:00 Կատարողական ցուցանիշների սահմանում
1) Նպատակային ցուցանիշների,
2) Նկատառումներ կատարողական ցուցանիշների վերաբերյալ,
3) Կատարողական ցուցանիշների տեսակները և ոլորտները/խմբերը,
4) Կատարողական ցուցանիշների սահմանման օրինակներ, Ամփոփաթերթի լրացում («ԿԱԳ Էներգետիկա»)Ներկայացնող՝ Ա. ԱսատրյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ

ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 6, 2017
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:30 – 16:10 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրամադրվում են ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության գործընթացի կարգավորումները, նրանց տրվում է ժամանակ և պահանջվում է ինքնուրույն որոշել Դեղերի շրջանառության ոլորտում ներկա իրավիճակը, իրավիճակի զարգացումներն առանց լրացուցիչ միջամտության, արդյո՞ք խնդիրը մոտ է իր լուծմանը, թե՞ դառնում է ավելի խնդրահարույց, պետության կողմից արդեն ձեռնարկված միջոցառումնեը և լրացուցիչ միջամտության անհրաժեշտությունը. ամփոփաթերթի Բաժին 2-ը՝ Ելակետային սցենար:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալի՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ
16:10 – 16:30 Ընդմիջում
16:30 – 18:00 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ

ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվար 3, 2017
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:30 – 16:10 Խմբային վարժանք.
Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրամադրվում են Մսի և մսամթերքի արտադրական շղթայի կարգավորումները, նրանց տրվում է ժամանակ և պահանջվում է ինքնուրույն որոշել Մսի և մսամթերքի անվտանգության ոլորտում ներկա իրավիճակը, իրավիճակի զարգացումներն առանց լրացուցիչ միջամտության, արդյո՞ք խնդիրը մոտ է իր լուծմանը, թե՞ դառնում է ավելի խնդրահարույց, պետության կողմից արդեն ձեռնարկված միջոցառումնեը և լրացուցիչ միջամտության անհրաժեշտությունը. ամփոփաթերթի Բաժին 2-ը՝ Ելակետային սցենար:Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալի՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ
16:10 – 16:30 Ընդմիջում16:30 – 18:00
Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները: Աշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի տեղակալի՝ Հ. Մանուկյանի աշխատասենյակ


ՕՐԱԿԱՐԳ Փետրվարի 1-2
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:00 – 15:30
ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՍՑԵՆԱՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ (ԱՌԱՆՑ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿ)
1) Ելակետային սցենարի սահմանումը (Ներկա իրավիճակի նկարագրությունը)
2) Խնդրի զարգացման սցենարները 1) Կառավարության միջամտության անհրաժեշտությունը,
3) Ամփոփաթերթի Բաժին 2-ի ներկայացումը:Ներկայացնող՝ Վ. ՉիբուխչյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:40 – 16:40 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 3. Մասնակիցներն ամփոփում են Դեղերի շրջանառության ոլորտի վերաբերյալ իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները: Ներկայացնող՝ Ա. ԵրիցյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
16:40 - 18:00
Վերականգնողական էներգետիկայի ԿԱԳ օրինակի ներկայացում.Ներկայացվում է ելակետային սցենարի ձևավորման օրինակ:Ներկայացնող՝ Ս. ԳևորգյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ