e-guillotine

Առողջապահության ոլորտ

2019 թ.
 «Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ և դրան հարակից մի շարք ՀՀ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծեր
1. ԿԱԳ Եզրակացություն
Առդիր 1 Ամեն օր ծխողների տարածվածությունը
Առդիր 2 Կյանքի սպասվող տևողությունը
Առդիր 3 ՈՎՀ մահացությունների ցուցանիշը
Առդիր 4 Փաթեթավորման ու պիտակավորման պահանջներ
Առդիր 5 Ծխից զերծ միջավայրի  պահանջներ
Առդիր 6 Հարցումների ընդհանուր ամփոփում
Առդիր 7 Վիճակագրություն Ռեստորանների միություն 
Առդիր 8 ԵՄ օրենսդրության ամփոփում_2013 
Հավելված 1 ԿԱԳ Ամփոփաթերթ
Հավելված 2 Հանրային քննարկման արդյուքներ
Հավելված 3 ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ, Եկամուտներ
Հավելված 4 Հանրային սննդի կազմակերպման օբյեկտներ,Եկամուտներ
Հավելված 5 Վաճառքի կետեր, Եկամուտներ
Հավելված 6 ԵՄ Նոր կարգավորումների ընդհանրական վերլուծություն
Հավելված 7 Երկրներ՝ ըստ արտադրանքի գների և հարկերի
Հավելված 8 Երկրներ՝ ըստ արտադրանքի հասանելիության
Հավելված 9 Նախագիծ, Օրենք 
Հավելված 10 Նախագծեր_Հարակից օրենքներ
Հավելված 11 Հիմնավորում

2018 թ.
«ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների վճարները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի Ծախս-Օգուտ հաշվարկ
«Դեղերի մասին», «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին», «ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ՀՀ ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծեր

Հավելված 1 Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատված

Հավելված 2 Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատված


2017 թ.
ՀՀ-ում դեղերի շուկայական արժեքների աճի միտումները

««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ԿԱԳ

1. Ամփոփաթերթ

2. Հանրային քննարկում

3. Հաշվետվություն

4. Հավելված 1-ԴԵղերի արժեք

5. Հավելված 2-Ծախսերի հաշվարկ Հանրային հատված

6. Հավելված 3-Ծախսերի հաշվարկ Մասնավոր հատված

7. Հավելված 4-Օգուտների հաշվարկ Հանրային հատված

8. Հավելված 5-Օգուտների հաշվարկ Մասնավոր հատված

9. Հավելված 6-Պետական եկամուտների նվազեցման հաշվարկ

10.Հավելված 7-Վիճակագրություն

11.Հավելված 8-Միջազգային փորձ2016 թ.
Դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի մեծածախ առևտուր և ներմուծում

ԿԱԳ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ԿԱԳ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հավելված 1. Հավաքագրված վիճակագրություն

Հավելված 2. Ցուցանիշների միտումներ

Հավելված 3. Ատարողական ծախսերի հաշվարկ-Մասնավոր հատված. MS Excel

Հավելված 4. Կատարողական ծախսերի հաշվարկ-Մասնավոր հատված. MS Excel

Հավելված 5. Օգուտների հաշվարկ

Հավելված 6. Հանրային Քննարկումների Հարցաշար և Ստուգաթերթ

Հավելված 7. Ձեռնարկ


2016 թ.
Դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի գրանցում

ԿԱԳ-Ամփոփաթերթ, դեղերի գրանցում

ԿԱԳ-Հաշվետվություն, դեղերի գրանցում

Հավելված 1. Հավաքագրված վիճակագրություն, դեղերի գրանցում

Հավելված 2. Կատարողական ծախսեր մասնավոր հատված, դեղերի գրանցում. MS Excel

Հավելված 3. Կատարողական ծախսեր հանրային հատված, դեղերի գրանցում. MS Excel

Հավելված 4. Օգուտների հաշվարկ, դեղերի գրանցում. MS Excel

Հավելված 5. Հանրային քննարկման ստուգաթերթ և հարցաշար, դեղերի գրանցում

Հավելված 6. ԿԱԳ ձեռնարկ, դեղերի գրանցում


2016 թ.
Պետության կողմից դեղերի արժեքի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցում

ԿԱԳ Ամփոփաթերթ փոխհատուցվող դեղեր

ԿԱԳ հաշվետվություն փոխհատուցվող դեղեր

Հավելված 1. Հավաքագրված վիճակագրություն, փոխհատուցվող դեղեր

Հավելված 2. Միտումներ, փոխհատուցվող դեղեր. MS Excel

Հավելված 3.Կատարողական ծախսերի հաշվարկ հանրային հատված, փոխհատուցվող դեղեր. MS Excel

Հավելված 4.Կատարողական ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատված, փոխհատուցվող դեղեր. MS Excel

Հավելված 5. Օգուտների հաշվարկ, փոխհատուցվող դեղեր. MS Excel

Հավելված 6. Հանրային քննարկումների ստուգաթերթ և հարցաշար, փոխհատուցվող դեղեր

Հավելված 7. ԿԱԳ Ձեռնարկ


Առողջապահության ոլորտում Կարգավորիչ գիլյոտինի առաջարկներ՝ Առողջապահություն