e-guillotine

Առողջապահության ոլորտ

2018

«Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների վճարները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի Ծախս-Օգուտ հաշվարկ

Հավելված 1 Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատված

Հավելված 2 Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատված


«Դեղերի մասին», «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծեր

  

Դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի մեծածախ առևտուր և ներմուծում

  

ԿԱԳ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

 ԿԱԳ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 Հավելված 1. Հավաքագրված վիճակագրություն

 Հավելված 2. Ցուցանիշների միտումներ

Հավելված 3. Ատարողական ծախսերի հաշվարկ-Մասնավոր հատված. MS Excel

 Հավելված 4. Կատարողական ծախսերի հաշվարկ-Մասնավոր հատված. MS Excel

 Հավելված 5. Օգուտների հաշվարկ

 Հավելված 6. Հանրային Քննարկումների Հարցաշար և Ստուգաթերթ

 Հավելված 7. Ձեռնարկ

 

Դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի գրանցում

ԿԱԳ-Ամփոփաթերթ, դեղերի գրանցում

ԿԱԳ-Հաշվետվություն, դեղերի գրանցում

Հավելված 1. Հավաքագրված վիճակագրություն, դեղերի գրանցում

Հավելված 2. Կատարողական ծախսեր մասնավոր հատված, դեղերի գրանցում. MS Excel

Հավելված 3. Կատարողական ծախսեր հանրային հատված, դեղերի գրանցում. MS Excel

Հավելված 4. Օգուտների հաշվարկ, դեղերի գրանցում. MS Excel

Հավելված 5. Հանրային քննարկման ստուգաթերթ և հարցաշար, դեղերի գրանցում

Հավելված 6. ԿԱԳ ձեռնարկ, դեղերի գրանցում


Պետության կողմից դեղերի արժեքի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցում

ԿԱԳ Ամփոփաթերթ փոխհատուցվող դեղեր

ԿԱԳ հաշվետվություն փոխհատուցվող դեղեր

Հավելված 1. Հավաքագրված վիճակագրություն, փոխհատուցվող դեղեր

Հավելված 2. Միտումներ, փոխհատուցվող դեղեր. MS Excel

Հավելված 3.Կատարողական ծախսերի հաշվարկ հանրային հատված, փոխհատուցվող դեղեր. MS Excel

Հավելված 4.Կատարողական ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատված, փոխհատուցվող դեղեր. MS Excel

Հավելված 5. Օգուտների հաշվարկ, փոխհատուցվող դեղեր. MS Excel

Հավելված 6. Հանրային քննարկումների ստուգաթերթ և հարցաշար, փոխհատուցվող դեղեր

Հավելված 7. ԿԱԳ Ձեռնարկ


««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

1. Ամփոփաթերթ

2. Հանրային քննարկում

3. Հաշվետվություն

4. Հավելված 1-ԴԵղերի արժեք

5. Հավելված 2-Ծախսերի հաշվարկ Հանրային հատված

6. Հավելված 3-Ծախսերի հաշվարկ Մասնավոր հատված

7. Հավելված 4-Օգուտների հաշվարկ Հանրային հատված

8. Հավելված 5-Օգուտների հաշվարկ Մասնավոր հատված

9. Հավելված 6-Պետական եկամուտների նվազեցման հաշվարկ

10.Հավելված 7-Վիճակագրություն

11.Հավելված 8-Միջազգային փորձ 

 

Առողջապահության ոլորտում Կարգավորիչ գիլյոտինի առաջարկներ՝ Առողջապահություն