e-guillotine

Արդարադատություն

Ոստիկանության կողմից քաղաքացիների ներկայացրած դիմումների և հաղորդումների ընդունումը և ընթացք տալու համակարգի բարելավում
1. ԿԱԳ Ամփոփաթերթ
2. ԿԱԳ Հանրային քննարկումների ստուգաթերթեր և հարցաշարեր
3. Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատվածի համար
4. Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատվածի համար
5. Օգուտների (վնասների) հաշվարկ հանրային հատվածի համար
6. Օգուտների (վնասների) հաշվարկ մասնավոր հատվածի համար
7. ԿԱԳ Հաշվետվություն
8. Հավելված 1 
9. Հավելված 2
10.Հավելված 3
11.Հավելված 4

Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնն այժմ արդարադատության ոլորտի իրավական ակտերի բարեփոխումների փաթեթ է մշակում: Վերանայվող իրավական ակտերը տեղադրված են e-Guillotine շտեմարանում:

Արդարադատության ոլորտում առկա խնդիրները եւ Ձեր առաջարկները կարող եք ներկայացնել Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնին՝ հետեւյալ միջոցներով.

Կայք՝ http://www.e-guillotine.am
Թեժ գիծ՝   (010) 53 13 25
Հեռախոս՝ (010) 53 22 57
Էլ. փոստ՝ hotmail@regulations.am
Facebook` http://www.facebook.com/orensdrutjan.azgajinkentron