e-guillotine

Արդարադատություն

2018թ.
Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման հետևանքով մարդու կյանքին և առողջությանը պատճառված վնասը
««Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», ««Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեվեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և ««Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթ
Հավելված 1 ԿԱԳ ամփոփաթերթ
Հավելված 2 Հանրային քննարկում
Հավելված 3 ԿԱԳ եզրակացություն
Հավելված 4 Միտումների հաշվարկ
Հավելված 5 (Իրավախաղտումներ) Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատված
Հավելված 6 (Իրավախաղտումներ Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատված
Հավելված 7 Իրավախաղտումներ) Օգուտների հաշվարկ մասնավոր հատված
Հավելված 8 (Իրավախաղտումներ) Օգուտների հաշվարկ հանրային հատված
Հավելված 9  (Գանգատարկում) Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատված
Հավելված 10 (Գանգատարկում) Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատված
Հավելված 11 (Գանգատարկում) Օգուտների հաշվարկ մասնավոր հատված
Հավելված 12 (Գանգատարկում) Օգուտների հաշվարկ հանրային հատված
Հավելված 13 Վիճակագրություն Վարչական դատարան2017թ.
Ոստիկանության կողմից քաղաքացիների ներկայացրած դիմումների և հաղորդումների ընդունումը և ընթացք տալու համակարգի բարելավում
1. ԿԱԳ Ամփոփաթերթ
2. ԿԱԳ Հանրային քննարկումների ստուգաթերթեր և հարցաշարեր
3. Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատվածի համար
4. Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատվածի համար
5. Օգուտների (վնասների) հաշվարկ հանրային հատվածի համար
6. Օգուտների (վնասների) հաշվարկ մասնավոր հատվածի համար
7. ԿԱԳ Հաշվետվություն
8. Հավելված 1
9. Հավելված 2
10.Հավելված 3
11.Հավելված 4

Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնն այժմ արդարադատության ոլորտի իրավական ակտերի բարեփոխումների փաթեթ է մշակում: Վերանայվող իրավական ակտերը տեղադրված են e-Guillotine շտեմարանում:

Արդարադատության ոլորտում առկա խնդիրները եւ Ձեր առաջարկները կարող եք ներկայացնել Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնին՝ հետեւյալ միջոցներով.

Թեժ գիծ՝ (010) 53 13 25
Հեռախոս՝ (010) 53 22 57
Էլ. փոստ՝ hotmail@regulations.am