e-guillotine

ԿԱԳ Վերապատրաստում

  • «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» հիմնադրամն հունվարի 16ից մեկնարկեց կարգավորման ազդեցության գնահատման նոր մեթոդաբանության վերաբերյալ վերապատրաստումները, որին մասնակցում են մասնագետներ հետևյալ 6 նախարարություններից՝
  • Արդարադատության նախարարություն
  • Ֆինանսների նախարարություն
  • Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
  • Առողջապահության նախարարություն
  • Բնապահպանության նախարարություն
  • Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Հունվարի 30
ՕՐԱԿԱՐԳ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
 

Հունվարի 16 ՕՐԱԿԱՐԳ
ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ