e-guillotine

Բնապահպանության ոլորտ

ԿԱԳ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ

ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏ

ԿԱԳ հաշվետվություն
ԿԱԳ-ամփոփաթերթ
Հանրային քննարկում
Հավելված 1 Բազմաչափորոշիչային վերլուծություն


Բնապահպանության ոլորտում Կարգավորիչ գիլյոտինի առաջարկները՝
Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնն այժմ ջրային տնտեսության կառավարման ոլորտի իրավական ակտերի բարեփոխումների փաթեթ է մշակում: Վերանայվող իրավական ակտերը տեղադրված են
 e-Guillotine շտեմարանում:

Ջրային տնտեսության կառավարման ոլորտում առկա խնդիրները եւ Ձեր առաջարկները կարող եք ներկայացնել Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնին՝ հետեւյալ միջոցներով.

Բնապահպանության ոլորտ