e-guillotine

Բնապահպանության ոլորտ

2018 թ.
Տրանսպորտային կամ հաղորդակցման ուղիների կամ թունելների կառուցում կամ սելավատարների մաքրման աշխատանքներ իրականացնող անձանց կողմից աշխատանքների իրականացման ընթացքում պետական հաշվեկշռում չհաշվառված ոչ մետաղական օգտակար հանածոյիհանույթի ու դրա հետագա օգտագործման գործընթացի ԿԱԳ
1_ԿԱԳ եզրակացություն
2_Հավելված 1 ԿԱԳ Ամփոփաթերթ
3_Հավելված 2 Հանրային քննարկում
4_Հավելված 3 Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատված
5_Հավելված 4 Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատված
6_Հավելված 5 Օգուտների հաշվարկ հանրային հատված
7_Հավելված 6 Օգուտների հաշվարկ մասնավոր հատված
8_Հավելված 7 Ստացված տեղեկատվություն

2017 թ.

ՀՀ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ

ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏ

ԿԱԳ հաշվետվություն
ԿԱԳ-ամփոփաթերթ
Հանրային քննարկում
Հավելված 1 Բազմաչափորոշիչային վերլուծություն


Բնապահպանության ոլորտում Կարգավորիչ գիլյոտինի առաջարկները՝
Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնն այժմ ջրային տնտեսության կառավարման ոլորտի իրավական ակտերի բարեփոխումների փաթեթ է մշակում: Վերանայվող իրավական ակտերը տեղադրված են
e-Guillotine շտեմարանում:

Ջրային տնտեսության կառավարման ոլորտում առկա խնդիրները եւ Ձեր առաջարկները կարող եք ներկայացնել Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնին՝ հետեւյալ միջոցներով.

Բնապահպանության ոլորտ