e-guillotine

ՕԿԱԿ Հիմնադրամի կողմից իրականացվող վերլուծություններ

ԵԱՏՄ անդամ երկրներում գրանցված անասնաբուժական դեղերի` ՀՀ առանց գրանցման ներմուծման հնարավորության իրավական հիմքերի վերլուծություն և առաջարկությունների ներկայացում. PDF տարբերակ


ՁԿՆԵՂԵՆԻ ԵՎ ՁԿՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՍՊԱՌՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ - PDF ՏԱՐԲԵՐԱԿ
 

«Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի առաջարկությունները 

«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ


ՄԵՂՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՂՐԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՍՊԱՌՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ


ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԹԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՍՊԱՌՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ


«Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից առաջարկվել է փոփոխություններ կատարել 2006 թվականի մարտի 23-ի N 458-Ն ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված «Դժբախտ դեպքերի հաշվառման և ծառայողական քննության կարգում», մասնավորապես՝


««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ» ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ


«ՀՀ անտառային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ զանգվածային լրատվական միջոցներում կատարված հրապարակումների առնչությամբ ՕԿԱԿ-ի պատասխանը


Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննություն անցկացնելու վերաբերյալ կատարված միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը և դրա հիման վրա ձևավորված առաջարկությունները:


Մսի և մսամթերքի անվտանգության ապահովման բարելավմանն ուղղված հիմնադրամի կատարած հետազոտությունը և ներկայացված առաջարկները: