e-guillotine

Այլ ԿԱԳ

««Վերելակների անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու և հայաստանի հանրապետության կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 9-ի  № 692-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատում
ԿԱԳ Ամփոփաթերթ
ԿԱԳ Հաշվետվություն
Հավելված 7 Միտումներ
Հավելված8 Ծախսեր Մասնավոր Հատված
Հավելված9 Ծախսեր Հանրային Հատված
Հավելված10 Օգուտներ Մասնավոր Հատված
Հավելված11 Օգուտներ Հանրային Հատված
Հավելված12 Բազմաչափանիշ Վերլուծություն
ԿԱԳ Հանրային Քննարկումներ