e-guillotine

Հանրային ծառայություններ

2018 թ.
Գազի ներտնային սպասարկման ոլորտի ազատականացմանն ուղղված «Էկոնոմգազ Սերվիս» ՍՊԸ-ի կողմից բարձրացված հարցի վերաբերյալ կարգավորման ազդեցության գնահատում

Ամփոփաթերթ
Եզրակացություն
Հանրային քննարկում
Հավելված 1 միջազգային փորձ
Հավելված 2 վիճակագրություն
Հավելված 3 Շուկայի ազատականացման մոդել
Հավելված 4 Շուկայի ազատականացում
Հավելված 5 Ծախսերի հաշվարկ Հանրային հատված
Հավելված 6 Ծախսերի հաշվարկ Մասնավոր հատված բաժանորդ
Հավելված 7 Ծախսերի հաշվարկ Մասնավոր հատված սպասարկող