e-guillotine

Էներգետիկայի ոլորտ

«Էներգախնայողության եվ վերականգնվող էներգետիկայի մասին»ՀՀ օրենքում լրացում եվ փոփոխություն կատարելու մասին, «Էներգետիկայի մասին»ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Հարկերի մասին»ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Շահութահարկի մասին»ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին և «Եկամտային հարկի մասին»ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծեր

ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում ինքնավար էներգաարտադրողների կողմից էլեկտրական էներգիայի արտադրություն


«Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգա­խնա­յողության և էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման լրամշակված նախագիծ

1) ԿԱԳ Ամփոփաթերթ.doc
2) Հանրային քննարկումների ստուգաթերթեր և հարցաշարեր.doc
3) ԿԱԳ Հաշվետվություն.docx
4) Հավելված 1 Վիճակագրական տվյալներ ցուցանիշներ միտումներ.xlsx
5) Հավելված 2 Ռեգիստր և Միջոցառումներ ծախսերի օգուտների հաշվարկ հանրային հատված.xlsx
6) Հավելված 3 ԷԽ և ԷԱ պահանջներ ծախսերի օգուտների հաշվարկ_մասնավոր հատված.xlsx
7) Հավելված 4 ԷԽ Լամպեր ծախսերի օգուտների հաշվարկ մասնավոր հատված.xlsx