e-guillotine

Էներգետիկայի ոլորտ

«Էներգախնայողության եվ վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եվ փոփոխություն կատարելու մասին, «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին և  «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծեր

 

ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում ինքնավար էներգաարտադրողների կողմից էլեկտրական էներգիայի արտադրություն