e-guillotine

Հաշվետվություններ

ՓՈՒԼ 2

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի ծրագրի երկրորդ փուլի՝ 2014 թվականի հունվարի 1-ից 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի վերջնական հաշվետվություն

 


Հունվար 1 - Հունիս 30, 2015թթ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի վեցերորդ հաշվետվություն


Հունվար 1 - Ապրիլ 30, 2015թթ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի հինգերորդ հաշվետվություն


Հոկտեմբեր 1 - Դեկտեմբեր 31, 2014թթ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի չորրորդ հաշվետվություն


Հուլիս 1 - Սեպտեմբեր 30, 2014թթ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի երրորդ հաշվետվություն


Ապրիլ 1 - Հունիս 31, 2014թթ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի երկրորդ հաշվետվություն


Հունվար 1 - մարտ 31, 2014թթ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի առաջին հաշվետվություն


ՓՈՒԼ 1

Հունվար 1, 2012թ. - դեկտեմբեր 10, 2013թ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի ամբողջական հաշվետվության ամփոփ տարբերակ


Հունվար 1, 2012թ. - դեկտեմբեր 10, 2013թ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի ամբողջական հաշվետվություն


Հունիս 1 - օգոստոս 31, 2013թ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի վեցերորդ հաշվետվություն


Մարտ 1 - մայիս 31, 2013թ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի հինգերորդ հաշվետվություն


Դեկտեմբեր 1, 2012թ. - փետրվար 28, 2013թ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի չորրորդ հաշվետվություն


 

Սեպտեմբեր 1 - դեկտեմբեր 1, 2012թ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի երրորդ հաշվետվություն


Հունիս 1 - սեպտեմբեր 1, 2012թ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի երկրորդ հաշվետվություն


Հունվար 1 - հունիս 1, 2012թ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի առաջին հաշվետվություն