e-guillotine

Վերապատրաստման երկրորդ խումբ

Մայիսի 2-ին, 2017 «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» Հիմնադրամում սկսվեց «Կարգավորման ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) նոր մեթոդաբանության» թեմայով վերապատրաստումների 2-րդ փուլը: Հիմնադրամի կողմից իրականացվող վերապատրաստումներին մասնակցում են աշխատակիցներ հետևյալ նախարարություններից`
· ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
· ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
· ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն
· ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
· ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
· ՀՀ արդարադատության նախարարություն
· ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
Մասնակիցներին ներկայացվեց ԿԱԳ մեթոդաբանության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվություն:
ՕՐԱԿԱՐԳ Մայիսի 23, 2017 
14:30 – 15:30 Խմբային վարժանք. Մաս 1. «Սալի» ֆիլմի ցուցադրություն և դրա շուրջ ԿԱԳ վարժության իրականացում: Վերապատրաստող՝ Վ. ԳասպարյանԱշխատանքների իրականացման վայր՝ ՕԿԱԿ հիմնադրամի տնօրենի՝ Ա. Եղիազարյանի աշխատասենյակ
15:30 – 16:40 Ընդմիջում
16:40 – 17:00 Խմբային վարժանք. Մաս 2. «Սալի» ֆիլմի ցուցադրություն և դրա շուրջ ԿԱԳ վարժության իրականացում: Վերապատրաստող՝ Վ. Գասպարյան 
ՕՐԱԿԱՐԳ Մայիս 22, 2017
14:30 – 16:00 Խմբային վարժանք. Մաս 1. Մասնակիցները անհատական ձևաչափով վերլուծում են իրենց ներկայացված երկրորդ՝ Ճանապարհային անվտանգության շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Վերապատրաստող՝ Ա. Գասպարյան
16:00 – 16:20 Ընդմիջում
16:20 – 18:00 Խմբային վարժանք. Մաս 2. Մասնակիցները անհատական ձևաչափով վերլուծում են իրենց ներկայացված երկրորդ՝ Սննդի անվտանգության շուրջ առաջադրանքը՝ ԿԱԳ-ի մեթոդաբանությամբ: Վերապատրաստող՝ Ա. Գասպարյան
ՕՐԱԿԱՐԳ Մայիս 19, 2017
14:30 – 15:30 ՄՈԴՈՒԼ 5. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
1) Ազդեցության տեսակներՎերապատրաստող՝ Ա. Գասպարյան
15:30 – 15:45 Ընդմիջում
15:45 – 17:30 2) Գործնական աշխատանք. ԿԱԳ օրինակի վերլուծություն («ԿԱԳ Էներգետիկա»)
Վերապատրաստող՝ Ա. Գասպարյան
17:30 -18:00 Հարց ու պատասխան

ՕՐԱԿԱՐԳ Մայիս 18, 2017
14:30 – 15:40 ՄՈԴՈՒԼ 5. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Ինքնուրույն աշխատանք. Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրվում է ժամանակ ինքնուրույն լրացնելու Մսի և մսամթերքի արտադրական շղթայի համար ներկայացված տարբերակների ազդեցությունները. ամփոփաթերթի Բաժին 5-ը՝ Ազդեցությունների գնահատում:Վերապատրաստող՝ Հ. Պետրոսյան:
15:40 – 16:00 Ընդմիջում
16:00 – 17:30 Ինքնուրույն աշխատանք (ամփոփում). Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները: Վերապատրաստող՝ Հ. Պետրոսյան
ՕՐԱԿԱՐԳ Մայիս 17, 2017
14:30 – 15:30 ՄՈԴՈՒԼ 5. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
1) Ազդեցությունների բացահայտման և գնահատման կարևորությունը ԿԱԳ գործընթացում
2) Ազդեցության ենթարկվող խմբերի բացահայտումՎերապատրաստող՝ Լ. Գուլքանյան
15:30 – 15:45 Ինտերակտիվ վարժանք. «Ազդեցության ենթարկվող խմբերի բացահայտում. խցանումներ մասին օրինակ»Վերապատրաստող՝ Լ. Գուլքանյան
15:45 – 16:05 Ընդմիջում
16:05 – 16:30 3) Ազդեցության տեսակներՎերապատրաստող՝ Լ. Գուլքանյան
16:30 – 17:40 Գործնական աշխատանք. ԿԱԳ օրինակի վերլուծություն («ԿԱԳ Էներգետիկա»)
Վերապատրաստող՝ Լ. Գուլքանյան
17:40 - 18:00 Հարց ու պատասխան
ՕՐԱԿԱՐԳ Մայիս 16, 2017
14:30 – 15:40 ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԵՎ ՈՉ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ
1. Կարգավորիչ և ոչ կարգավորիչ գործիքների սահմանում,
2. Կարգավորիչ և ոչ կարգավորիչ գործիքների տեսակները, 2. Կարգավորիչ և ոչ կարգավորիչ գործիքների ընտրություն, 2. Կարգավորիչ և ոչ կարգավորիչ գործիքների օրինակներ:Ամփոփաթերթի լրացում («ԿԱԳ Էներգետիկա»)Ներկայացնող՝ Ս.Գևորգյան
15:40 – 16:00 Ընդմիջում
16:00 – 17:30 Տարբերակների սահմանում
Ամփոփաթերթի լրացում («ԿԱԳ Էներգետիկա»)Ներկայացնող՝ Ս.Գևորգյան
ՕՐԱԿԱՐԳ Մայիս 15, 2017
14:30 – 15:40 Խմբային վարժանք. Մաս 1. Ամփոփաթերթի լրացում. Մասնակիցներին տրամադրվում են Մսի և մսամթերքի արտադրական շղթայի կարգավորումները, նրանց տրվում է ժամանակ և պահանջվում է ինքնուրույն սահմանել Մսի և մսամթերքի անվտանգության ոլորտում առկա խնդրի լուծմանն ուղղված ընդհանուր, հատուկ և գործառնական նպատակները, ինչպես նաև այդ նպատակների իրականացման նպատակային ցուցանիշները. ամփոփաթերթի Բաժին 3-ը՝ Նպատակների սահմանում:
15:40 – 16:00 Ընդմիջում
16:00 – 17:30 Խմբային վարժանք (ամփոփում).
Մաս 2. Մասնակիցները քննարկումների ձևաչափով ներկայացնում են իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքները
ՕՐԱԿԱՐԳ Մայիս 12, 2017
14:30 – 15:40 ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՆպատակների սահմանում1) Նպատակների սահմանում,2) Նպատակների տեսակները, 3) Նպատակների սահմանման մեթոդ, 4) Նպատակների սահմանման օրինակներԱմփոփաթերթի լրացում («ԿԱԳ Էներգետիկա»)Ներկայացնող՝ Հ. Պետրոսյան
15:40 – 16:00 Ընդմիջում
16:00 – 17:30 Կատարողական ցուցանիշների սահմանում1) Նպատակային ցուցանիշներ,2) Նպատակային ցուցանիշների տեսակները և ոլորտները/խմբերը,3) Նպատակային ցուցանիշների սահմանման օրինակներ, Ամփոփաթերթի լրացում («ԿԱԳ Էներգետիկա»)Ներկայացնող՝ Հ. Պետրոսյան
ՕՐԱԿԱՐԳ Մայիս 11, 2017
14:30 – 15:50 Ինտերակտիվ վարժանք. «ՀՀ-ում մսի և մսամթերքի արտադրության և իրացման ժամանակ անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության իրականացման արդյունավետության բարձրացում» ԿԱԳ օրինակ. Մասնակիցները ուսւոմնասիրում են խնդրին առընչվող տրամադրված նյութը: Որոշում են խնդրի զարգացման սցենարները և հիմնավորում դրանք: Լրացնում ամփոփաթերթի համապատասխան բաժինը:
15:50 – 16:00 Ընդմիջում
16:00 – 17:20 Ինտերակտիվ վարժանքի շարունակություն. Խմբերը ներկայացնում և քննարկում են կատարված աշխատանքը:
ՕՐԱԿԱՐԳ Մայիս 10, 2017
14:30 – 15:00 ՄՈԴՈՒԼ 1. ԽՆԴՐԻ ՀՍՏԱԿԵՑՈՒՄ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ (Շարունակություն)Ամփոփաթերթի լրացում (անհատական աշխատանքի շարունակություն). Մսի և մսամթերքի անվտանգության ԿԱԳ-ի փաթեթի լրացված օրինակների քննարկում և ամփոփվում:
15:00 -16:30 ՄՈԴՈՒԼ 2. ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՍՑԵՆԱՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ (ԱՌԱՆՑ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿ)
1) Ելակետային սցենարի սահմանումը (Ներկա իրավիճակի նկարագրությունը)
2) Խնդրի զարգացման սցենարները1) Կառավարության միջամտության անհրաժեշտությունը,
3) Ամփոփաթերթի Բաժին 2-ի ներկայացումը:Ներկայացնող՝ Վ. Չիբուխչյան
16:30 -16:50 Ընդմիջում
16:50 -18:00 Մոդուլ 2-ի շարունակություն և ամփոփում
ՕՐԱԿԱՐԳ Մայիս 04-06, 2017
14:00 – 15:30 ՄՈԴՈՒԼ 1. ԽՆԴՐԻ ՀՍՏԱԿԵՑՈՒՄ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ (Շարունակություն)
1) Խնդրի մասշտաբը, մեծությունը,
2) Խնդրի հրատապությունը,Հարցեր
15:30 – 16:00 Ընդմիջում
16:00 - 17:30 Անհատական վարժություն – Մասնակիցներին բաժանվում է օրինակը և պահանջում պատասխանել հարցեորին:Խմբային վարժանք. Ամփոփագրի լրացում.
Մասնակիցները դասընթացավարին օգնում են լրացնել Ամփոփաթերթի համապատասխան դաշտերը՝ Վերականգնողական էներգետիկայի ԿԱԳ-ի օրինակի վրա:Վերապատրաստող՝ Ս. Հովսեփյան


ՕՐԱԿԱՐԳ Մայիս 03, 2017
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԿԱԳ) ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
14:30-15:20 ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
Համառոտ նկարագրություն և միջազգային Փորձ (Վ. Գասպարյան)
1. Ի՞նչ է Կարգավորիչ ազդեցության գնահատումը,
2. Ինչու՞ իրականացնել ԿԱԳ
3. ԿԱԳ-ի վերլուծական քայլերը
4. ԿԱԳ-ի իրականացման փաստաթղթերի կիրառման հաջորդականություն
5. ԿԱԳ-ի ներդրում ՏՀԶԿ Երկրներում (OECD)
6. ԿԱԳ-ի միջազգայնորեն ներդրում
7. ԿԱԳ-ի կիրառումը զարգացող երկրներում
8. ԿԱԳ միջազգային փորձ
15:20 – 15:50 ՄՈԴՈՒԼ 1. ԽՆԴՐԻ ՀՍՏԱԿԵՑՈՒՄ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
Խնդրի սահմանում (Ս.Հովսեփյան)
1) Խնդրի սահմանման կարևորությունը
2) Խնդրի որոշում և սահմանում
3) Խնդրի պաճառներ, հետևանքներ և պատճառահետևանքային կապ
15:50 – 16:00 Ընդմիջում16:00 – 16:30
4) Խնդրի ազդեցության օբյեկտներ և ազդեցության բնույթ
5) Խնդրի ծառ
16:00 – 18:00 Ինտերակտիվ վարժանք. «Ճանապարհային երթևեկության խցանումների օրինակ». (Ս.Հովսեփյան)Մասնակիցները բաժանվում են խմբերի, ուսումնասիրում են տվյալ դեպքը, ապա սահմանում են խնդիրը և կառուցում խնդրի ծառը: