e-guillotine

Սոցիալական հարցերի ոլորտ


Հայաստանում ամենամյա լրացուցիչ և երկարացված արձակուրդի իրավունք ունեցող՝ հատուկ կատեգորիայի աշխատողների առողջության վերականգնումը
««Սոցիալական աշխատանքի մասին» և «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթ

Բժշկասոցիալական փորձաքննություն («Բժշկասոցիալական փորձաքննության չափորոշիչները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 780-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»...

Սոցիալական հարցերի ոլորտում Կարգավորիչ գիլյոտինի առաջարկները՝