e-guillotine

Սոցիալական հարցերի ոլորտ


«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» հայաստանի հանրապետության օրենքի նախագիծ
Հավելված 1_ԿԱԳ Ամփոփաթերթ
Հավելված 2_Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատվածի համար
Հավելված 3_Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատվածի համար
Հավելված 4_Օգուտների (վնասների) հաշվարկ հանրային հատվածի համար-
Հավելված 5_Օգուտների (վնասների) հաշվարկ մասնավոր հատվածի համար
Հավելված 6_ԿԱԳ Հանրային քննարկում
Հավելված 7_Ամփոփ վիճակագրություն
ԿԱԳ եզրակացություն

Հայաստանում ամենամյա լրացուցիչ և երկարացված արձակուրդի իրավունք ունեցող՝ հատուկ կատեգորիայի աշխատողների առողջության վերականգնումը
««Սոցիալական աշխատանքի մասին» և «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթ

Բժշկասոցիալական փորձաքննություն («Բժշկասոցիալական փորձաքննության չափորոշիչները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 780-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»...


Սոցիալական հարցերի ոլորտում Կարգավորիչ գիլյոտինի առաջարկները՝