e-guillotine

Կառուցվածք

ՀՀ Նախագահի 2011 թ. սեպտեմբերի 17-ի ՆՀ-246-Ն հրամանագրի Հավելված 1-ի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի բարեփոխումների խորհրդի կազմը հետեւյալն է՝
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ (խորհրդի նախագահ)
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի գլխավոր խորհրդական
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար
Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար