e-guillotine

Agriculture

2018 թ.
Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի ԿԱԳ
Հավելված 1 Ամփոփաթերթ
Հավելված 2 Հանրային քննարկում
Հավելված 3 Հաշվետվություն
Հավելված 4 Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատված
Հավելված 5 Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատված
Հավելված 6 Օգուտների հաշվարկ հանրային հատված
Հավելված 7 Օգուտների հաշվարկ մասնավոր հատված
Հավելված 8 Ծրագիր
2017 թ.
ՀՀ-ում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորում» պիլոտային ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ
Հավելված 1 Հաշվետվություն
Հավելված 2 Ամփոփաթերթ
Հավելված 3 Հանրային քննարկում
Հավելված 4 Հաշվարկ տարբերակ 1
Հավելված 5 Հաշվարկ տարբերակ 3
2017 թ.
«Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Հավելված 2 Հանրային քննարկում
Հավելված 3 Հաշվետվություն
Հավելված 4 Ծախսերի հաշվարկ հանրային հատված
Հավելված 5 Ծախսերի հաշվարկ մասնավոր հատված
Հավելված 6 Օգուտների հաշվարկ հանրային հատված
Հավելված 7 Օգուտների հաշվարկ մասնավոր հատված

2017 թ.
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգությանպետական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ
1) Ամփոփաթերթ.doc
2) Հաշվետվություն.doc
3) Հավելված 1 ստուգաթերթ տ3.docx
4) Հավելված 2 ստուգաթերթ ինքնահայտարարագրում.docx
5) Հավելված 3 ստուգաթերթ.doc
6) հավելված 4 Միջազգային փորձ.docx
7) Հավելված 5 Վիճակագրություն.doc
8) Ծախսեր հանրային հատվածի.xlsx
9) Ծախսեր մասնավոր հատված.xlsx
10) ԿԱԳ Հանրային քննարկումների ստուգաթերթեր և հարցաշարեր.v1.docx

2017 թ.
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգությանպետական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

1) Ամփոփաթերթ
2) Հաշվետվություն
3) Հավելված 1 ստուգաթերթ տ3
4) Հավելված 2 ստուգաթերթ ինքնահայտարարագրում
5) Հավելված 3 ստուգաթերթ
6) Հավելված 4 Միջազգային փորձ
7) Հավելված 5 Վիճակագրություն
8) Ծախսեր հանրային հատվածի
9) Ծախսեր մասնավոր հատված
10)ԿԱԳ Հանրային քննարկումների ստուգաթերթեր և հարցաշարերՕրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնն այժմ գյուղատնտեսության ոլորտի իրավական ակտերի բարեփոխումների փաթեթ է մշակում: Վերանայվող իրավական ակտերը տեղադրված են e-Guillotine շտեմարանում:

Գյուղատնտեսության ոլորտում առկա խնդիրները եւ Ձեր առաջարկները կարող եք ներկայացնել Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնին՝ հետեւյալ միջոցներով.

Թեժ գիծ՝ (010) 53 13 25
Հեռախոս՝ (010) 53 22 57
Էլ. փոստ՝ hotmail@regulations.am