e-guillotine

Education

Now, National Centre for Legislative Regulation processes the reforms package in the education sector.

2018
Դպրոցական ավարտական քննությունների ճկունության և օբյեկտիվության աստիճանի բարձրացում
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

2017

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի նիստի N 33 արձանագրության 8-րդ կետով հավանության արժանացած ռազմավարության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրային որոշման նախագիծ

1.ԿԱԳ Ամփոփաթերթ

2.ԿԱԳ Հանրային քննարկումներ

3.Ծախսերի հաշվարկ Հանրային հատված

4.Տարբերակների գնահատում և համադրում Բազմաչափանիշ վերլուծության մեթոդով

2017
«Ձեռնարկատիրական կրթության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության արձանագրային որոշման նախագիծ

2016

««Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և ««Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծեր

ԿԱԳ Ամփոփոթերթ..pdf

ԿԱԳ Հաշվետվություն.pdf

Հավելված 1. Ստացված պաշտոնական տեղեկատվություն-նախարարություններ. MS Excel

Հավելված 2. Ստացված պաշտոնական տեղեկատվություն-բուհեր. MS Excel

Հավելված 3. Կատարողական ծախսեր-մասնավոր հատված. MS Excel

Հավելված 4Կատարողական ծախսեր-հանրային հատված. MS Excel

Հավելված 5. Միտումներ. MS Excel

Հավելված 6. Հանրային քնարկումների հարցաշար և ստուգաթերթ.pdf

Հավելված 7. Հիմնական օգուտների հաշվարկ. MS Excel


The education sector is divided into the following subsectors: 
        General education,
        Higher education,
        Post-graduate education

You can send the current problems in education sector and your suggestions to National Centre for Legislative Regulation at:
Hot line: (010) 53 13 25
Telephone: (010) 53 22 57
Email: hotmail@regulations.am
Facebook: http://www.facebook.com/orensdrutjan.azgajinkentron